Бабалар сөзі: Жүзтомдық. – Астана: «Фолиант», т. 54: Ғашықтық жырлар. – 2009. – 456 бет.

Сұраныс бойынша 74 нәтиже табылды