Өндіріс орындары

lat: Óndiris oryndary.

Өндіріс салалары орналасқан жерлер.

Ол кезде Жетісуда завод, фабрика, өндіріс орындары өте аз болатын (К.Әміров, Өшп. жұлдыз).

Ескі крепостнойлық дүние ішінен іріп, бұрынғы жабайы шаруашылықтың орнына сауда-саттық қатынастары кіріп, өндіріс орындары қанат жая бастап еді (М.Қаратаев, Туған әдеб.).

Бұл міндеттер жүзеге асқаннен кейін облыс орталығынан ірі өндіріс орындарын ашу да көзделіп отыр (Б.Тілегенов, Уақыт).