Сұраныс бойынша 48137 нәтиже табылды

  • 1 Щ — л и н г в. Қазақ әліпбиіндегі қатар келген екі тіл алды, ызың, қатаң дауыссыз дыбыс тіркесін немесе орыс тілінен енген қатаң ызың тіл алды жіңішке дауыссыз дыбысты белгілейтін әріп. Щ әрпінің емлесін ...
  • 2 Ы — л и н г в. 1. Қазақ әліпбиінің отыз жетінші әрпі және сол әріптің жазылу таңбасы. 2. Ауыздың тар ашылуынан жасалған қысаң тіл арты, жуан дауысты дыбыс. Қазақ тілінде ы фонемасы үнді дауыссыздар арасын ...
  • 3 Э — л и н г в. Қазақ әліпбиіндегі езулік, жіңішке дауысты дыбыс және сол дауысты дыбысты белгілейтін әріп. Э қазақ тілінің төл сөздерінің құрамында кездеспейді. Орыс тілінен енген сөздер мен халықаралық т ...
  • 4 Ю — л и н г в. Қазақ тілінде бірнеше дыбыстың тіркесін белгілейтін қазақ әліпбиінің қырық бірінші әрпі. а) Ю сонант “й”+жуан, еріндік, қысаң дауысты “ұ”+сонант “у” үшеу ...
  • 5 Я — 1 л и н г в. Қазақ әліпбиінің қырық екінші әрпі. Ләм-әлиф – Лә илаһа илалла деп, Я – Ярым, қалай болар жауап сөзің? Мәт – қасың, тәштит – кірпік, секін – көзің (Абай, Тол ...
  • 6 Я — 2 ш ы л. Сөйлемдегі бірыңғай мүшелерді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып тұратын «не», «немесе» дегендер тәрізді талғау мәнді шылау сөз. Естілген нәрсені ұмытпастыққа төрт тү ...
  • 7 Я — 3 ш ы л. 1. “Ей” мағынасында қолданылатын одағай. Бір істі бастар алдында айтылады. Я, сәт, әумин! Айтқаның ақ болсын! (М.ә). Я, шариялар Я, пайғамбарлар, я шариялар…я әулиелер! Жол ...