Иі

lat: Ii

тау жылғасы. Таудағы кішкене жыра, жылға