Қашқари М. Түрік сөздігі. 3-том / Аударған А. Егеубай. - Алматы: Арда+7, 2017. - 600 б.

Сұраныс бойынша 2043 нәтиже табылды