Бриикерхоф Д, Уейтс P., Ортега С. Әлеуметтану негіздері, 9-басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018 жыл - 464 бет.

Сұраныс бойынша 302 нәтиже табылды