Куратко Д.Ф. Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 465 б.

Сұраныс бойынша 300 нәтиже табылды