Б.Қалиев. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Алматы, 2014. - 728 б.

Сұраныс бойынша 14228 нәтиже табылды