Сапа менеджмент жүйесінің терминдері мен анықтамалар сөздігі / С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Сапа менеджмент жүйесі бөлімі әзірлеген сөздік.

Сұраныс бойынша 145 нәтиже табылды