Сұраныс бойынша 4 нәтиже табылды

 • Ит арқасы қиян

  lat: It arqasy qıan

  Тым алыс, шалғай жер. Жағың түскенше жамандық көрме! – Түу, и т  а р қ а с ы  қ и я н н а н басын қауіпке тігіп сен болмасаң, қай екі туып, бір қалғаным іздеп келеді, – деп желдей есті (О.Бөкеев, Өз отың.). Ықлас ойланып қалды. И т  а р қ а с ы  қ и я н д а ғ ы Қараөткел түгіл, бір күндік жерге барып-келудің өзі мұң (Т.Әлімқұлов, Туған ауыл). И т  а р қ а с ы  қ и я н ғ а жібереді (А.Айтбаев, Атамекен).

  Дереккөз: Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 9-том. / Құраст.: Ә.Ыбырайым, А.Жаңабекова, Қ.Рысбергенова және т.б. – Алматы, 2011. -744 б.

 • ИТ АРҚАСЫ ҚИЯН-

  lat: IT ARQASY Qıan-

  қазақы өлшем.Фразеологиялық тіркес.Өте алыс,тым қашық,ит өлген жер деген ұғымды білдіреді.<<Осы Ералының бойынан қозы көш жерге шығар көлігім жоқ.Ит арқасы қиян Былқыбекке немен жетейін?>>деді Дәндібай (<<Асуда>>).

  Дереккөз: Ақбай Н.Е. Абай жолы энциклопедиясы. - Алматы: Арда, 2008. - 504 б.

 • Ит арқасы қиянға қашты

  lat: It arqasy qıanǵa qashty

  Алысқа, жыраққа кеттi, көз көрмес алысқа жылыстады. Бұдан бiрталай жыл өткен соң “аласапыран” басталып, Әмiрхан бай барлық малын айдап, қайдағы бiр “и т  а р қ а с ы  қ и я н ғ а”, жат елге қарай қ а ш ы п кетедi (Ғ.Сармұрзин, Мейiрiм).

  Дереккөз: Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 9-том. / Құраст.: Ә.Ыбырайым, А.Жаңабекова, Қ.Рысбергенова және т.б. – Алматы, 2011. -744 б.