Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 2-том / Құраст. Ғ.Қалиев, С.Бизақов, О. Нақысбеков және т.б. - Алматы, 2011. - 744 б.

Сұраныс бойынша 7714 нәтиже табылды