Сұраныс бойынша 190 нәтиже табылды

 • АҚПАРАТ

  lat: AQPARAT

  объективті түрдегі қазіргі нақтылық, материяның тіршілік етуінің үшінші түрі (оның үшінші жағы) (материя-заттек, энергия, ақпарат), материя құрылымдығының әртектестігінің шамасы.

  Дереккөз: Б.Құсбекова. Орысша-қазақша терминологиялық анықтамалық сөздік (білім беру саласы).– Алматы:Мемлекеттік тілді дамыту орталығы, 2010. – 304 б.

 • АҚПАРАТ

  lat: AQPARAT

  зат. 1. Дерек, хабар, мәлімет.


  Шынын айту керек, ауылдық жерлерде саяси партиялар жайлы ақпаратқа зәруміз («Егемен Қазақстан»).

  Орыс тілінде сөйлейтіндерге етіміздің өліп кеткендігі шығар, басқасына қарауға мұрша жоқ, жазып-ақ жатырмыз. Азар болса, аударуға біршама уақыт кететін шығар, бізге ең керегі ақпарат қой... («Егемен Қазақстан»).

  Тағы бір айтарым, біздің құзырлы мекемелер жоғарыға нақты Ақпарат жеткізбейді.

  Ақпараттардың дені өтірік, өсіммен беріледі («Жас Алаш»).

  2. терм. ғыл. Адамның немесе арнайы құрылғылардың қабылдауымен алынатын қоршаған орта және ондағы процестер жайындағы деректер. Ақпарат министрі елімізде ақпарат неғұрлым көп болған сайын демократияның да өркен жаюы да жеделдей түсетінін дәлелдей келе, қазіргі мемлекетіміздің, халқымыздың өміріндегі басты мұрат ел өмірін жақсарту, ішкі тұрақтылық екенін атап өтті («Қаз. әдеб.»).

  Осылай жинаған ақпарат-мағлұматтардың бәрін Приозерскідегі Сарышаған қасында ғылыми станса сараптап отырады («Егемен Қазақстан»).

  3. жаратыл. Табиғат пен қоғам нысандарының өзара қатынасында алмасып отыратын деректер жиынтығы.

  Ақпарат - жиырмасыншы ғасырдың ортасынан бастап қалыптасқан адам мен адам, адам мен автомат, автомат пен автомат арасындағы деректер алмасуды, жануарлар мен өсімдіктер арасындағы сигналдар алмасуды, тұқым қуушылық белгісін бір жасушадан басқа бір жасушаға, бір ағзадан екінші бір ағзаға жеткізуді қамтитын жалпы ғылыми ұғым (ҚҰЭ).

  4. инф. Компьютерге енгізілетін, оның жадында сацталатын, қажет кезінде өңделетін және сыртқы ортаға берілетін мәліметтер. «Ақылды» жөшіктің тағы бір артықшылығы ең ғұлама деген адамның өз басында сақтай алмайтын ақпаратты жадына түйіп алатындығында. Әрине, мұнымен біз «компьютер адамнан да ақылды екен» дегендғ а йтқымыз келіп отырған жоқ («Жас Алаш»).

  Бұл кәлденең сауалы көп, жауабы да дайын жайт. Интернеттен қалған ел бәрібір одан құтылмайды. Сондықтан ақпарат саласының қарыштап келе жатқан осы бір саласын игеруге бүгінгі қазақ жасы жұмылған жөн («Егемен Қазақстан»).

  Дереккөз: Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 1-том / Құраст. Т. Жанұзақ, С. Омарбеков, Ә. Жүнісбек және т.б. - Алматы, 2011. - 752 б.

 • Ақпарат

  lat: Aqparat

  аталмыш хабарламада қамтылған және беру, сақтау, қайта өңдеу объектісі ретінде қарастырылатын мәліметтер (лингвистикалық терминдердің сөздігі); көптеген мүмкін болған және тең нұсқаның кездейсоқ есте қаларлық таңдауы (Г.Кастлер); біздің оған ыңғайлау және оған біздің сезім органдарын бейімдеу процесінде сыртқы әлемнен алынған мазмұнның белгіленуі (Н. Винер.). Белгісіздік ақпараттың шектелуіне байланысты екі немесе одан да көп мүмкіндіктерді таңдау қажет болған кез (К. Шеннон); басқарумен тығыз байланысты хабарлама, синтаксистік, семантикалық және прагматикалық сипаттамалардың бірлігіндегі сигналдар; кез келген объектілер мен жансыз және тірі табиғат процестерінде беру, әртүрлілікті көрсету; көп сатылы процесс және процестердің қасиеті, жай-күй өзгерістері. Ақпараттың материалдық табиғаты жоқ, бірақ материалдық тасушы болмауы да мүмкін емес. Ақпарат шартты (кодтық) және шартсыз (мағыналық, нақты болып жатқан оқиғалар туралы) болады.

  Дереккөз: Профессор Гүлмира Сұлтанбаева ұсынған сөздер

 • Ақпарат

  lat: Aqparat

  Білім алу, өмірлік тәжірибе айналасындағы кең мағыналы термин. БАҚ әлемінде ақпарат жиі қолданылады, сипаттама, нақты оқиғалар немесе жағдайлар туралы білімді, байланыс арқылы жиналған немесе алынған жаңалықтарды қамтиды.

  Дереккөз: Профессор Гүлмира Сұлтанбаева ұсынған сөздер

 • АҚПАРАТ (INFORMATION)

  lat: AQPARAT (INFORMATION)

  қазіргі заманғы ғылым мен саясаттағы ең өзекті, іргелі және даулы ұғымдардың бірі.

  Жалпы анықтамасы болмағандықтан, түрлі пәндік салаларда түрліше интерпретацияланады.

  Философия бір-біріне қарама-қайшы екі тұжырымды қарастырады: біріншісі ақпаратты барлық материалдық объектілердің қасиеті, яғни материяның төлсипаты деп жіктейді (төлсипаттық тәсіл), ал екіншісі оны тек өздігінен ұйымдасатын жүйелердің қызметімен байланыстырады (функционалды тәсіл).

  У.Р.Эшбидің А.Д.Урсул толықтырған анықтамасы ең кең тараған (бірақ жалпы бірдей қабылданған емес) болып табылады, ол ақпаратты тірі және өлі табиғаттағы кез келген объектілердің (процестердің) бейнеленген саналуандығы ретінде қарастырады.

  Тұрмыстық деңгейде ақпарат көбіне түйсікпен қабылданады және бір нәрсе немесе біреу туралы мәліметтер алумен байланыстырылады.

  Информатикада – бұл қызығушылық тудыратын, тіркеуге және өңдеуге тиісті болатын фактілер, құбылыстар мен оқиғалардың жиынтығы (Э.А.Якубайтис бойынша).

  Есептеуіш техника нағыз прагматикалық анықтамасын қолданады, онда ақпарат дегеніміз мәліметтерге берілетін мазмұн (В.И.Першиков пен В.М.Савинков бойынша).

  Дереккөз: Г. Ильясова. Орысша-қазақша терминологиялық анықтамалық сөздік (ақпараттық жүйе саласы).– Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту орталығы, 2010. 312 - б.

 • Ақпарат агенттігі

  lat: Aqparat agenttigi

  қоғ.-әлеум. Қоғамдағы, әлемдегі жаңалықтарды таратып отыратын ресми мекеме.

  Шетелдің ақпарат агенттіктерінің бірі әлемдік додада гүрзідей соққыларымен қарсыластарының еңсесін көтертпеген Галиф Жафаровтың екінші кездесуінен соң: Қазақ боксшысы, гүрзі жұдырықты Жафаров өз салмағындағыларды жапырып барады», - деген хабарды шартарапқа таратты («Егемен Қазақстан»).

  Дереккөз: Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 1-том / Құраст. Т. Жанұзақ, С. Омарбеков, Ә. Жүнісбек және т.б. - Алматы, 2011. - 752 б.

Ұқсас сөздер
Көп ізделген сөздер
 1. ЖҮКТЕУ
 2. АҚПАН
 3. ИТ АРҚАСЫ ҚИЯН
 4. КОММУНИКАЦИЯ ТЕОРИЯСЫ
 5. ЕМТИҚАН
 6. ЖАРАПАЗАН
 7. АҚПАРАТ
 8. ҚАР
 9. АППЛИКАЦИЯ
 10. ORАMАL
Базада барлығы 330 165 сөз.
Өңделген сөздердің саны: 157 960