Ислам энциклопедиясы / Бас редактор Р. Нұрғалиев. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы Бас редакциясы, 1995. - 306 б.

Сұраныс бойынша 408 нәтиже табылды